ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Sino-Dental®ឆ្នាំ ២០២១ សៀវភៅណែនាំនិងទម្រង់តាំងពិព័រណ៍

    ផ្ទៃខាងក្រោយក្នុងនាមជាការតាំងពិព័រណ៌ធ្មេញដ៏ធំបំផុតនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនស៊ីណូ-ឌេនថល®បានក្លាយជាការតាំងពិព័រណ៌ធ្មេញដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅជុំវិញអាស៊ី។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០១៩ នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយជោគជ័យអស់រយៈពេល ២៤ ឆ្នាំហើយ។ ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះស៊ីណូ-ទន្តសាស្ត្របានខិតខំប្រឹងប្រែង ...
    អាន​បន្ថែម